Naše blagovne znamke
KUPUJTE PO KATEGORIJAH
Prodajna mesta
Club 5*
0
0,00 €
Losd fsdf sd
V košarici nimate izdelkov.

SLOVAR CEN

Slovar cen je dokument z informativno vsebino, njegov namen pa je, da našim zvestim kupcem predstavi vsebino različnih cenovnih politik, ki se jih pri prodaji izdelkov poslužuje družba Studio Moderna, finančne in intelektualne storitve ter trgovina d.o.o., Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija, matična številka: 5566975004 (v nadaljevanju: »družba«).

Za vsak posamezni izdelek je izbrana cenovna politika označena z izbiro ene od spodnjih vrst cen, ki so kupcem komunicirane oziroma prikazane s pomočjo grafičnega prikaza, besednega poimenovanja oziroma na drug ustrezen način, neposredno na izdelku oziroma prodajnih policah in na oglaševalskih materialih.

Posamezne vrste cen imajo naslednje izraze ter pomene:

(Redna) cena   

»(Redna) cena« je splošna cena izdelka. Kot taka predstavlja nasprotje »Znižani ceni« oziroma »Dodatno znižani ceni«, ki veljata zgolj v vmesnem času veljavnosti akcijske ponudbe. Skladno z navedenim »(Redna) cena« za kupca ne predstavlja nobene dodatne posebne cenovne ugodnosti. Obenem je tudi cena iz katere običajno izhaja nadaljnja komunikacija drugih oblik cenovnih politik (spodnjih vrst cen), ki za kupca predstavljajo cenovno ugodnost v obliki prihranka napram nakupu izdelka po (redni) ceni. »(Redna) cena« je lahko (ne pa nujno) na prodajnih policah označena s posameznimi izrazi kot npr. »MPC«, drugih posebnih oznak in izpostavljanj pa ne vsebuje.

Znižana cena

»Znižana cena« je akcijska cena izdelka, ki velja zgolj omejeno časovno obdobje. To obdobje je običajno določeno oziroma vsaj določljivo datumsko in se v nekaterih primerih lahko ustrezno podaljša do razprodaje zalog. Po končanju akcijske ponudbe »Znižana cena« preneha veljati, v veljavo pa ponovno stopi prejšnja »(Redna) cena«. »Znižana cena« je na prodajnih policah posebej označena na način, da je »(Redna) cena« prečrtana in prikazana veljavna »Znižana cena« skupaj s prihrankom v obliki % popusta. Nakup izdelka po »Znižani ceni« kupcu omogoča prihranek napram nakupu istega izdelka po »(Redni) ceni«, kar za kupca predstavlja časovno omejeno cenovno ugodnost.

Dodatno znižana cena

Za »Dodatno znižano ceno« velja vse kar je bilo že navedeno zgoraj za »Znižano ceno« s to razliko, da »Dodatno znižana cena« predstavlja cenovno ugodnost kupca v obliki prihranka pri nakupu izdelka po »Dodatno znižani ceni« napram nakupu istega izdelka po »Znižani ceni«. Na prodajnih policah je »Dodatno znižana cena« označena v obliki dodatnega % popusta, ki velja poleg že obstoječega % popusta, kateri je kupcu na voljo iz naslova »Znižane cene«.

Nova cena in Stara cena

»Nova cena« predstavlja novo trajno znižano ceno. Ker gre za trajno znižano ceno »Nova cena« predstavlja novo »(Redno) ceno«– trajanje ni izrecno omejeno na čas trajanje akcijske ponudbe kot v primeru »Znižanih cen« oziroma »Dodatno znižanih cen«. »Nova cena« z dnem uveljavitve predstavlja novo nižjo »(Redno) ceno« in kupcem garantira, da se ne bo povečala. Do uveljavitve »Nove cene« pride v primerih, ko družba sprejme poslovno odločitev, da izdelka po stari (redni) ceni ne bo več ponujala v daljšem časovnem obdobju. Nova cena je na prodajnih policah označena z navedbo »Nove cene in Stare cene, v nekaterih oglaševalskih materialih pa je zaradi menjave komunikacije lahko oglaševana kot »Trajno nizka cena«. Komunikacija »Stare cene«, ki v tem primeru predstavlja prejšnjo višjo »(redno) ceno«, ima zgolj namen obvestila kupcev, da je se je dotičnemu izdelku »(Redna) cena« spremenila – zmanjšala (zato je izraz »Stara cena« prečrtana), in da jim bo dotični izdelek po tej ceni na voljo daljše časovno obdobje (cena se lahko zniža samo v okviru akcijskih ponudb).

Klubska cena

»Klubska cena« je cena, po kateri so izdelki vedno na voljo članom kluba zvestobe imenovanega »Klub 5*«. Gre za cenovno ugodnost, ki so jo v obliki prihranka v višini x% popusta napram nakupu istega izdelka po »(Redni) ceni« deležni zgolj člani in nekateri njihovi družinski člani. Na prodajnih policah je »Klubska cena« posebej označena. Za dodatne informacije o članstvu svetujemo, da se vsak kupec seznani s Pogoji poslovanja »Kluba 5*«.

Promocijska cena

»Promocijska cena«, predstavlja posebno obliko »(Redne) cene«, ki je za določeno začetno obdobje uvedena v primeru prodaje nekaterih novih izdelkov, ki jih družba prodaja prvič. »Promocijsko ceno« lahko družba za posamične nove izdelke uvede iz različnih poslovnih razlogov, glavni namen pa je promocija oziroma predstavitev izdelka kupcem. Po preteku določenega začetnega obdobja, ki je za posamezne izdelke lahko različno se »Promocijska cena« ukine in se uvede nova višja »(Redna) cena«.
_________________________________________________________________________________

»Slovar cen« je dinamičen dokument, ki se prilagaja razmeram na trgu zato se posamezni izrazi ter njihov pomen tekom daljšega obdobja lahko spreminjajo, v tem primeru pa boste kupci ustrezno obveščeni s prenovljenim besedilom »Slovarja cen«.

»Slovar cen« je veljaven z dnem 11.1.2017. Ker se je motiti človeško, naša družba že vnaprej izključuje odgovornost za škodo zaradi napak v tisku. Za dodatne informacije oziroma razlago se lahko vsak kupec obrne na prodajnega svetovalca oziroma na naš Oddelek za pomoč kupcem s kontaktom na telefonsko številko 08 / 200 91 91.

Potrebujete pomoč?
x
Pokličite brezplačno na

080 18 10

Izbira primernega ležišča, vzglavnika ali odeje ni lahka odločitev. Zato smo tu za vas, da vam pomagamo izbrati pravi Dormeo izdelek za vas.

Pokličite nas na brezplačno številko in z veseljem vam bomo pomagali.

Vaši Dormeo svetovalci.