Naše blagovne znamke
KUPUJTE PO KATEGORIJAH
Prodajna mesta
Club 5*
0
0,00 €
Losd fsdf sd
V košarici nimate izdelkov.

Dormeo jamstvo

Podjetje Studio Moderna d.o.o. daje kupcu za ležišče Dormeo 6-, 10- ali 15-letno jamstvo (odvisno od modela ležišča Dormeo), ki je sestavljeno iz prostovoljnega, dodatnega in/ali podaljšanega jamstva. Vsa našteta jamstva, njihov tek in pravice, ki iz njih izvirajo, so natančneje opisana v nadaljevanju. V skladu s tem dokumentom je kupec vsaka fizična oseba, ki je pridobila ležišče Dormeo in ki lahko predloži vsa spodaj zahtevana dokazila (npr. račune) za uveljavljanje pravic iz naslova jamstva.

Studio Moderna d.o.o. tekom jamstva jamči kupcu za kakovost in brezhibnost ležišča Dormeo ter jamči, da bo izdelek služil svojemu namenu, če bo kupec ravnal po navodilih in upošteval vsa opozorila.

 

Testno obdobje

Studio Moderna d.o.o. za ležišča Dormeo omogoča 60-dnevno ali 100-dnevno testno obdobje, odvisno od modela ležišča Dormeo, ki prične teči z dnem izročitve blaga. V času testnega obdobja ima kupec pravico, da brez dodatnih stroškov (z izjemo poštnine) od prodajalca zahteva vračilo kupnine ali menjavo ležišča brez kakršnegakoli razloga, z izjemo primerov, ko kupec zahteva zamenjavo ležišča zaradi neustrezne dimenzije in je embalaža v kateri je kupec prejel ležišče že odprta. V primeru menjave bo kupcu zagotovljen enak izdelek, v primeru pa da ta ni na voljo, bo kupcu zagotovljen primerljiv izdelek. Če se kupec odloči za zamenjavo izdelka, bo imel na voljo novo 60-dnevno ali 100-dnevno testno obdobje, ki začne teči s prejemom novega ležišča Dormeo. V primeru, da kupec dvakrat zaporedoma zahteva zamenjavo ležišča na podlagi pravice, ki jo ima v testnem obdobju, mu pri tretjem ležišču Studio Moderna d.o.o. ne daje 60-dnevnega ali 100-dnevnega testnega obdobja. V izogib dvomom se kot zamenjava šteje tudi primer, ko kupec v sklopu testnega obdobja zahteva vračilo kupnine in se nato odloči za nakup ležišča Dormeo, ki je cenejše ali dražje od tega za katerega je zahteval kupnino.

 

Prostovoljno jamstvo

Vsi kupci ležišča Dormeo prejmejo 2-letno prostovoljno jamstvo, ki je neodvisno od podaljšanega ali dodatnega jamstva. Prostovoljno jamstvo priče teči z dnem izročitve ležišča Dormeo kupcu.

Tekom prostovoljnega jamstva lahko kupec zaradi napake ali pomanjkljivosti ležišča Dormeo bodisi zahteva brezplačno zamenjavo ležišča z enakim ležiščem Dormeo ali vsaj s primerljivim ležiščem Dormeo, v kolikor enako ležišče ni več na voljo, bodisi zahteva vračilo kupnine. Kot primerljiv izdelek šteje izdelek iste linije ležišč oz. njegova nadgradnja. V primeru, da se stranka odloči za ležišče nižje linije, ni upravičena do izplačila razlike vrednosti novega ležišča in vrednosti zamenjanega ležišča.

Rok za zamenjavo ležišča v času prostovoljnega jamstva je 60 dni od prejema pisnega obvestila kupca, da ima blago napako ali pomanjkljivosti, s predložitvijo naslednjih dokazil: originalnega računa za ležišče Dormeo ter vsaj ene slike Dormeo ležišča, iz katere je razvidna pomanjkljivost ali napaka na ležišču Dormeo. Studio Moderna d.o.o. si pridržuje pravico do komisijskega ogleda ležišča Dormeo, ki ga bo opravila v najkrajšem možnem času in znotraj roka za menjavo.

Prostovoljno jamstvo ne izključuje kupčevih pravic, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

 

Dodatno jamstvo

Dodatno jamstvo je 1-, 2-. ali 3-letno jamstvo (odvisno od modela ležišča Dormeo), ki ga kupec lahko kupi hkrati z ležiščem Dormeo. Dodatno jamstvo prične teči naslednji dan po izteku prostovoljnega jamstva.

Tekom dodatnega jamstva lahko kupec zaradi napake ali pomanjkljivosti ležišča Dormeo zahteva brezplačno zamenjavo ležišča z enakim ležiščem Dormeo ali vsaj s primerljivim ležiščem Dormeo v kolikor enako ležišče ni več na voljo. Kot primerljiv izdelek šteje izdelek iste linije ležišč oz. njegova nadgradnja. V primeru, da se stranka odloči za ležišče nižje linije, ni upravičena do izplačila razlike vrednosti novega ležišča in vrednosti zamenjanega ležišča.

Kupec tekom dodatnega jamstva ne more zahtevati vračila kupnine.

Rok za zamenjavo ležišča v času dodatnega jamstva je 60 dni od prejema pisnega obvestila kupca, da ima blago napako ali pomanjkljivosti, s predložitvijo naslednjih dokazil: dokumenta dodatnega jamstva, originalnega računa za kupljeno dodatno jamstvo, originalnega računa za ležišče Dormeo ter vsaj ene slike ležišča Dormeo, iz katere je razvidna pomanjkljivost ali napaka na ležišču Dormeo. Studio Moderna d.o.o. si pridržuje pravico do komisijskega ogleda ležišča Dormeo, ki ga bo opravila v najkrajšem možnem času in znotraj roka za menjavo.

Studio Moderna d.o.o. pojasnjuje, da kupcu v primeru, ko bi kupec poleg ležišča Dormeo opravil nakup letvene podlage Dormeo, zaradi česar mu kot pojasnjeno v nadaljevanju pripada podaljšano jamstvo brez participacije, ne pripadajo pravice iz kupljenega dodatnega jamstva, saj je skupno trajanje jamstev na ležišče Dormeo omejeno na 6, 10 ali 15 let (odvisno od modela ležišča). Kupec v tem primeru ni upravičen do povračila kupnine za dodatno jamstvo na ležišče Dormeo.

Kupcu, v primeru uveljavljanja tega dodatnega jamstva, obdobja jamstva s prejemom novega ležišča ne podaljša oziroma to obdobje ne začne teči znova ampak mu tudi za novo ležišče velja prvotno dodatno jamstvo in sicer za preostalo obdobje jamstva.

 

Podaljšano jamstvo

Podaljšano jamstvo je 4, 8 ali 13-letno (odvisno od modela ležišča Dormeo) in je bodisi brez participacije bodisi s participacijo.

Podaljšano jamstvo brez participacije pripada kupcu, ki se poleg nakupa ležišča Dormeo, odloči tudi za nakup letvene podlage Dormeo in ki ležišče uporablja hkrati z letveno podlago Dormeo, s čimer zagotavlja optimalno rabo ležišča. Kot nakup letvene podlage se smatra nakup, ki se opravi:

  • hkrati z nakupom ležišča Dormeo,
  • v roku 1 leta pred nakupom ležišča Dormeo ali
  • v roku 3 mesecev po nakupu ležišča Dormeo

pri čemer se kot datum nakupa upošteva datum, naveden na računu.
Podaljšano jamstvo brez participacije je jamstvo, pri katerem kupcu ni potrebno plačati nobenega % participacije. Podaljšano jamstvo brez participacije začne teči naslednji dan po izteku prostovoljnega jamstva.

Podaljšano jamstvo s participacijo pripada kupcu, ki se poleg nakupa ležišča Dormeo ne odloči za nakup letvene podlage Dormeo. Podaljšano jamstvo s participacijo je jamstvo, pri katerem mora kupec plačati določen % participacije v EUR glede na redno prodajno ceno ležišča Dormeo, kot je razvidno iz spodnje tabele. Podaljšano jamstvo s participacijo začne teči po poteku dodatnega jamstva oziroma, v kolikor se kupec ni odločil za nakup dodatnega jamstva, po poteku prostovoljnega jamstva.

Doba v mesecih, šteto od izročitve blagaLetaJamstvo:
0-24 0-2 A
25-60 2-5 B- 40 %
61-96 5-8 B- 60 %
97-120 8-10 B- 70 %
121-180 10-15 B- 80 %

pri čemer črki A in B pri kategoriji »jamstvo« pomenita:
A. prostovoljno jamstvo
B. podaljšano jamstvo s participacijo: določen % participacije v EUR glede na redno prodajno ceno ležišča Dormeo, v času reklamacije, pri zahtevi za zamenjavo ležišča, oziroma znesek doplačila, ki ga kupec plača v primeru menjave, in sicer hkrati ali pred samo zamenjavo ležišča. V primeru, da istovrstno ležišče ni več v prodaji, se za izračun participacije uporabi redna prodajna cena primerljivega izdelka, ki je najbolj podoben prvotno kupljenemu izdelku. Na željo kupca se lahko upošteva tudi redna prodajna cena ležišča višje cenovne linije ležišč v času reklamacije, če se kupec odloči za nakup takšnega ležišča. Kot primerljiv izdelek šteje izdelek iste linije ležišč. V primeru, da se stranka odloči za ležišče nižje linije, ni upravičena do izplačila razlike vrednosti novega ležišča in vrednosti zamenjanega ležišča.

 

Tekom podaljšanega jamstva lahko kupec zaradi napake ali pomanjkljivosti ležišča Dormeo zahteva brezplačno zamenjavo ležišča z enakim ležiščem Dormeo ali vsaj s primerljivim ležiščem Dormeo v kolikor enako ležišče ni več na voljo. Kot primerljiv izdelek šteje izdelek iste linije ležišč oz. njegova nadgradnja. V primeru, da se stranka odloči za ležišče nižje linije, ni upravičena do izplačila razlike vrednosti novega ležišča in vrednosti zamenjanega ležišča.

Potrebujete pomoč?
x
Pokličite brezplačno na

080 18 10

Izbira primernega ležišča, vzglavnika ali odeje ni lahka odločitev. Zato smo tu za vas, da vam pomagamo izbrati pravi Dormeo izdelek za vas.

Pokličite nas na brezplačno številko in z veseljem vam bomo pomagali.

Vaši Dormeo svetovalci.